Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen till Dalarö Sportklubb

Här hittar du som vill aktivera dig själv och resten av familjen ett stort utbud av idrott passande hela familjen.

Som en klubb grundad redan 1932 kan du tro att vi vet allt om idrott men det finns ständigt mer att lära!


Ovan i menyn ser du aktivitet anpassade efter åldrarna i familjen.

I menyn till vänster(upp till höger för mobilsidan) hittar du menyvalen för att bli medlem, läsa mer om klubben, titta på bilder mm.Vid frågor om hemsidan maila web@dalarosk.se

Dalarö SK öppnar upp för träning i hallarna!
2021-01-21 09:20

Fr.o.m. måndagen den 18 januari öppnar Haninge kommun upp utomhusanläggningarna igen för organiserad träning i mindre grupp.


Från den 25 januari blir det möjligt att återigen träna inomhus, enligt de bestämmelser som finns beskrivna i den tillfälliga covid-19 lagstiftningen gällande idrottsverksamhet. Pandemilagen gäller för våra ”öppna” verksamheter. Se: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen


För föreningens verksamheter som riktar sig ”till enbart en på förhand definierad grupp medlemmar, till exempel spelarna i ett visst lag inom en förening” gäller att förhålla sig till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd.


Oavsett vilken typ av verksamhet det handlar om, och vilket regelverk den omfattas av, så har Haninge kommun beslutat att pandemilagens begränsningar för antal personer gäller för alla kommunens anläggningar.


Maxantalet i lokalerna är baserade på lokalens storlek där det är max 1 deltagare per 10 kvm.

För Dalaröhallen innebär detta ett maxantal på 67 personer. I spegel/danssalen max 10 pers


Notera dock att även om träningsverksamhet inte räknas som ”allmän sammankomst” eller ”offentlig tillställning” bör ”Mindre grupper” ändå förstås utifrån regeringens budskap om att begränsningen till åtta personer är normerande för all verksamhet. Föreningar bör m.a.o. se åtta personer som en riktlinje för grupper. När så är möjligt ska verksamheten även förläggas utomhus.


Det är ni som genomför verksamheten som skall säkerställa att regelverket följs. 


Haninge kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att alla bör byta om hemma vid träning eller idrottande och har därför stängt omklädningsrummen för ombyte.

Dalarö SK och uppdaterade restriktioner
2020-12-20 16:44

I och med ytterligare skärpta restriktioner gäller följande för Haninge kommuns alla idrottsanläggningar fr.o.m. idag 20/12:

·  Alla inomhusanläggningar är stängda fram till den 24 januari.

·  Utomhusanläggningar hålls öppna och belysta för spontanidrott i mindre grupper, dock ej organiserad lagträning (omklädningsrum hålls stängda).


Vi håller oss uppdaterade och gör förändringar enligt gällande restriktioner från myndigheter, kommun och region. Om inget annat anges här gäller nuvarande restriktioner till 24/1.


Läs mer här:

https://www.haninge.se/aktuellt/Nu-vidtar-vi-ytterligare-atgarder-for-att-bromsa-smittspridningen/

Dalarö SK och FHMs nya nationella råd
2020-12-16 08:57

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya nationella allmänna råd som började gälla den 14 december 2020. För idrotten innebär detta att även utövare födda 2004 och tidigare nu kan träna om det kan göras under smittsäkra former. I DSK har vi stängt ner verksamheten året ut och avbokat halltiderna så vi kommer inte att starta upp igen innan juluppehållet.


Läs på Riksidrottsförbundets hemsida om vad som gäller mer specifikt. För ledarna är det detta som gäller för planering av uppstarten av vårens verksamhet. Skulle situationen och rekommendationerna förändras uppdaterar vi våra riktlinjer här.


https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/folkhalsomyndighetenharbeslutatomnyanationellaallmannarad.vadinnebardeforidrotten

Gruppträning
Uteträning lördag DSK gruppträning
2020-12-10 13:13, Gruppträning
Vi tar oss an lite träning igen på lördag 9.00.

Intervallträning med kroppen som redskap, individuellt där vi kan hålla önskat avstånd till varandra. Vi kör även om det duggregnar men inställt vid större mängder regn, det kommer i så fall uppdaterats här!

Ses nere vid IP 8.50 på lördag! 🏋️‍♀️
Uppdatering ang aktiviteter i sporthallen
2020-11-25 08:57

I och med att folkhälsomyndigheten förlängt gällande rekommendationer till 13/12 gäller följande för Dalarö SK:s verksamheter fr.o.m. nu:


  • Träningsverksamheten inomhus för vuxna och ungdomar födda 2005 och tidigare, som redan är inställd gör uppehåll året ut. I den mån ledarna anser sig kunna bedriva verksamheten utomhus på ett smittsäkert sätt uppmuntras detta.

  • Träningsverksamheten för barn födda 2006 och senare, är upp till respektive ledare att själva besluta om de vill träna eller göra uppehåll året ut. I de fall verksamheten kan bedrivas utomhus på ett smittsäkert sätt uppmuntras detta.

  • För tävlingsverksamhet hänvisar vi till specialidrottsförbundens beslut kring detta.Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten: 

• En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

• Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

• Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

 

https://www.sll.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2020/10/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan/

Nyheter från vår verksamhet
Gruppträning, 18/12 17:37 
Gruppträning, 15/12 09:32 
Gruppträning, 10/12 13:13 
Gruppträning, 03/12 19:56 
Gruppträning, 17/11 08:50 
 
Huvudsponsorer
Sponsorer